In verband met een technische storing is het tot nadere orde niet mogelijk in te schrijven. 

Inkomenseisen:

Indien u voor een woning in aanmerking komt, zullen wij een aantal inkomensgegevens opvragen. Aan de hand van deze gegevens beoordelen wij of u voldoet aan onze inkomenseisen.

  • Voor huurwoningen met een rekenhuur tot € 710,68 hanteren wij een maximaal gezamenlijk jaarinkomen van € 36.798,00.
  • Voor huurwoningen met rekenhuur boven de € 710,68 hanteren wij een minimaal gezamenlijk bruto jaarinkomen van € 40.000,00.

Werkwijze:

U wordt op volgorde van inschrijving benaderd. De wachttijd is afhankelijk van de hoeveelheid opzeggingen en wat kandidaten voor u besluiten. Wij kunnen urgentie- en spoedgevallen niet sneller aan een woning helpen.

Voor sociale huurwoningen heeft u een registratienummer van Woningnet nodig. Dit in verband met het aanvragen van een woonvergunning.

Inkomensvoorwaarden huisvestingsvergunning:

In de regio Utrecht is in veel gevallen een huisvestingsvergunning verplicht. Dit is een gemeentelijke vergunning waarin staat dat u aan de voorwaarden voldoet om de woning te betrekken. Zo mag u bijvoorbeeld niet teveel verdienen.

U heeft een huisvestingsvergunning nodig bij sociale huurwoningen met een netto huur tot en met € 710,68.

Voorwaarden voor een huisvestingsvergunning:

  • U of één van de leden van uw huishouden is 18 jaar of ouder;
  • U bezit de Nederlandse nationaliteit of verblijft hier rechtmatig;
  • U heeft een (gezamenlijk) belastbaar jaarinkomen van maximaal € 36.798 (peildatum 1 januari 2018). In een aantal gevallen ligt het maximum hoger, namelijk € 47.073. Zie hiervoor de inkomensvoorwaarden.

Voor een koopwoning of vrijesectorwoning heeft u geen huisvestingsvergunning nodig. Dat geldt zowel voor bestaande bouw als nieuwbouw.

Voor de huisvestigingsvergunning dient u de inkomensverklaring van de belastingdienst van het afgelopen jaar mee te zenden. Het formulier voor de vergunningaanvraag ontvangt u van ons en zullen wij tijdens een gesprek nader toelichten.